You are here

Academia de export

1. Splošne informacije

Splošne informacije
Descriere
Ime dobre prakse
Academia de export
Implementirano / Izvedeno s strani
Camera de Comerț și Industrie a Letoniei, Școala de Studii Economice din Stockholm și “GatewayBaltic” - firmă de consultanță în domeniul exporturilor
Leto ustasnovitve
2012
Država
Letonia
Opis aktivnosti

”Academia de export” este un proiect unic în domeniu, organizat și susținut de către consultanții în domeniul exporturilor. Pe parcursul a 5 seminarii, participanții vor crea propria lor strategie de export, vor planifica activități de export și vor organiza o misiune comercială pe piețele strategice alese de ei înșiși.

Osnovni cilj programa

Să ofere IMM-urilor o bază teoretică îmbinată cu jocuri de roluri despre cum să pună în aplicare cunoștințele în viața reală. La sfârșitul cursului participanții primesc certificate recunoscute.

Uporabniki
școli de afaceri, organizații de sprijinire a afacerilor, manageri de IMM-uri
Ključne besede
Academia de export, program certificat de training în domeniul exporturilor, cooperare, cameră de comerț, școală de afaceri, consultanță în domeniul exporturilor
Kontakt

Ervīns Butkevičs, ervins.butkevics@chamber.lv,

+371 67225595

2. Predstavitev

”Academia de export” este un proiect unic, în care participanții dobândesc cunoștințe aprofundate despre structura pieței, planificarea cu succes a activităților de export, tehnici de succes în domeniul exporturilor, și elaborează un plan concret de atragere a clienților pe piața aleasă de ei. Un curs de 5 zile, organizat de Camera de Comerț și Industrie a Letoniei, în colaborare cu o firmă de consultanță în domeniul exporturilor - “GatewayBaltic” - și o prestigioasă instituție academică - Școala de Studii Economice din Stockholm - oferă nu numai o bază teoretică solidă, ci și un certificat recunoscut în mediul academic și pe plan profesional.

Agenda: http://www.gatewaybaltic.com/pdf/Eksporta-Akademija-Informacija.pdf

3. Regionalni kontekst

A fost un proiect transfrontalier.

4. Cilji

Inițiativa s-a adresat IMM-urilor din Letonia și managerilor de exporturi. Aceștia au beneficiat/beneficiază de pe urma proiectului prin:

  • dobândirea cunoștințelor teoretice de la practicieni și teoreticieni din domeniu;
  • identificarea măsurilor și soluțiilor practice pentru întreprinderile lor;
  • feedback-ul și recomandările primite de la alți profesioniști;
  • certificatele în domeniu, recunoscute oficial.

5. Akcijski plan dela

În primul rând s-au găsit trei parteneri cu viziuni diferite privind aceleași aspecte - Camera de Comert, firma de consultanță în domeniul exportului și instituția de învățământ, care putea certifica cursul. În al doilea rând, a fost identificată sursa de finanțare din fonduri europene, cu scopul de a reduce cheltuielile participanților și de a face, desigur, programul disponibil cât mai multor persoane. Ulterior, a fost elaborat un program practic și derulată o campanie de marketing pentru a promova cursul și a aduna grupul țintă.

6. Izvedba in realizacija

Idea a fost propusă de Camera de Comerț și Industrie a Letoniei și inițiată de firma de consultanță în domeniul exporturilor - GatewayBaltic. Trei parteneri din domenii diferite au colaborat la acest proiect - Camera de Comerț și Industrie a Letoniei, “GatewayBaltic” și Școala de Studii Economice din Stockholm. Progresul și rezultatele vor fi evaluate de către toți cei trei parteneri.

7. Rezultati in pridobitve

Primul curs a început pe 11 aprilie 2012 și s-a încheiat pe 19 iunie 2012, totul decurgând potrivit planificării inițiale. La terminarea primului curs, partenerii au evaluat rezultatele și au planificat cel de-al doilea curs.

8. Glavne ovire in rešitve le-teh

Nu au fost întâmpinate probleme serioase, deoarece cei trei parteneri au colaborat anterior în cadrul altor proiecte similare și sunt organizații de profesioniști în domeniul inițiativei.

9. Ponovljivost

Partenerii au prevăzut repetarea cursului în a doua jumătate a anului 2012.

 

10. Zaključki

Inițiativa a avut succes datorită profesionalismului partenerilor, care au colaborat anterior în cadrul altor inițiative similare. Expertiza și înțelegerea clară în domeniu au fost foarte importante pentru grupul țintă.

Dodaj komentar

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.