You are here

Dodaj komentar

1. Splošne informacije

Splošne informacije
Opis
Ime dobre prakse
Certification of HR managers and HR specialists
Implementirano / Izvedeno s strani
Latvian Association of Personnel Management (LAPM)
Leto ustasnovitve
1996
Država
Łotwa
Opis aktivnosti

Łączenie profesjonalistów ds. HR mając na celu poprawę wydajności organizacji i stworzenie środowiska kierowania ludźmi na łotwie poprzez rozwój kompetencji managerów ds. zasobów ludzkich i promocję strategicznej roli organizacji działających w tym obszarze. 

Osnovni cilj programa

Być dostawcą najlepszych pomysłów i liderem opinii w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi na Łotwie. 

Uporabniki
managerowie ds. HR i szkoleń
Ključne besede
Zarządzanie zasobami ludzkimi
Kontakt

Inga Grieze (Koordynator)

Latvian Association of Personnel Management

Phone: +371 67321145      

Mob. Ph.: +371 29163036      

E-mail:  lpva@apollo.lv

Adress: Elizabetes 45/47, Riga, Latvia, LV-1010

2. Predstavitev

Od 2007 roku LAPM prowadzi certyfikację managerów i specjalistów HR dla wszystkich zainteresowanych osób, które chcą zweryfikować swoje kompetencje na tym polu. Członkowie LAPM to osoby fizyczne i prawne, którzy wspierają cele i misję LAPM i są zainteresowani zarządzaniem i rozwojem kapitału ludzkiego. W LAPM działa ok. 250 osób prawnych i 9 prywatnych członków. Od 2001 roku LAPM to członek European Association of People Management (EAPM).

3. Regionalni kontekst

Krajowy

4. Cilji

Praktyka jest kierowana głównie do managerów i specjalistów ds. HR. Cele projektu to:

  • promocja wiedzy i umiejętności managerów i specjalistów ds. HR w celu spełnienia międzynarodowych standardów; 
  • podniesienie prestiżu i konsolidacja zawodów managera i specjalisty ds. HR na Łotwie.

5. Akcijski plan dela

Certyfikacja kandydatów odbywa się poprzez komisję, tworzoną przez zarząd LPVA. Zarząd powołuje przewodniczącego i 4 członków komisji. Przewodniczący bierze udział w posiedzeniach komisji, zmieniając rotacyjnie dwóch członków, przy czym komisja nie zmienia się na czas certyfikacji. Komisja może podejmować decyzje tylko w wypadku zebrania kworum, jeśli spotkanie odbywa się z udziałem przewodniczącego i dwóch członków. Zmiany w składzie członkowstwa są realizowane przez zarząd. Komisja jest uprawniona do zapraszania ekspertów, bez prawa do głosowania. Posiedzenia komisji są rejestrowane. Raport spisuje koordynator LPVA. 

Certyfikacja managerów i specjalistów ds. HR jest ogłaszana przynajmniej raz w roku. LPVA ogłasza certyfikację poprzez stronę internetową i inne media, jak również informując swoich członków poprzez e-mail. Wnioskodawca, w terminie jednego miesiąca od publikacji ogłoszenia, musi przedłożyć dokumenty aplikacyjne pocztą lub osobiście w biurze LPVA. Komisja w ciągu miesiąca dokonuje przeglądu wniosków i podejmuje decyzję o zaproszeniu do drugiej rundy selekcji w celu uzyskania dodatkowych informacji. 

Aby złożyć dokumenty do certyfikacji managerowie i specjaliści ds. HR muszą spełnić poniższe wymagania: 

1)    Doświadczenie zawodowe w zarządzaniu personelem:

  • Managerowie ds. HR: co najmniej 5 ostatnich lat w charakterze pracy jako kierownik personelu w dziale zarządzania lub dziale administracyjnym; 

Tytuł magistra w dziedzinie nauk społecznych lub prawa lub co najmniej tytuł licencjata / wykształcenie wyższe zawodowe lub w kierunku nauk społecznych;

  • Specjaliści ds. HR: przynajmniej przez ostatnie 3 lata praca w charakterze specjalisty ds. HR, spełnianie łotewskich standardów w tym zawodzie, podejmowanie obowiązków specjalistycznych, spełniających co najmniej dwa standardy z tego obszaru. 

Przynajmniej pierwszy stopień studiów w zakresie zarządzania personelem, lub co najmniej stopień licencjata / wykształcenie wyższe zawodowe lub w kierunku nauk społecznych, prawnych lub edukacji;

6. Izvedba in realizacija

Praktyka wdrażana przez Latvian Association of Personnel Management

7. Rezultati in pridobitve

W 2007  - 13 certyfikowanych managerów ds. HR , 1 specjalista ds. HR

W 2008 – 2 certyfikowanych managerów ds. HR

W 2011 – 4 certyfikowanych managerów ds. HR , 8 specjalistów ds. HR

8. Glavne ovire in rešitve le-teh

Przyciągnięcie uczestników. Z powodu kryzysu, liczba managerów i specjalistów ds. HR spadła. Nie wszyscy chcą zapłacić za certyfikowany kurs. 

9. Ponovljivost

Praktyka nie była realizowana w innym miejscu. Jest powtarzana rok po roku. 

10. Zaključki

Ogólnie pomysł certyfikacji managerów i specjalistów ds. HR jest dużym sukcesem i wydaje się że w przyszłości przyniesie więcej rezultatów.

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.