You are here

Adaugă comentariu

1. Informații generale

Informații generale
Opis
Denumirea exemplului de bună practică
Productivity Evolution
Implementat de
Latvian Chamber of Commerce and Industry w ramach EFS z udziałem ponad 80 partnerów w obszarze szkolenia
Anul implementării
2011
Țara
Łotwa
Descrierea inițiativei

Produktivitate.lv to program szkoleniowy prowadzony przez Latvian Chamber of Commerce and Industry (LCCI), którego celem jest znaczący wzrost produktywności łotewskich przedsiębiorstw. Konsorcjum programu: Latvian Chamber of Commerce and Industry, Latvian Investment and Development Agency. Projekt współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny. Czas trwania - 2.5-3 lata.

Principalul scop sau obiectiv al inițiativei

Nauka profesjonalistów umiejętności biznesowych: umiejętności miękkich, efektywnego zarządzania, marketingu i sprzedaży, komunikacji, zarządzania produkcją itd. 

Beneficiari
managerowie MŚP i dużych przedsiębiorstw, instytucje wsparcia biznesu, instytucje edukacji wyższej, profesjonalne firmy konsultingowe
Cuvinte cheie
umiejętności miękkie, efektywne zaządzanie, marketing i sprzedaż, komunikacja, zarządzanie produkcją
Contact

Ervīns Butkevičs, ervins.butkevics@chamber.lv,

+371 67225595

2. Introducere

Produktivitate.lv to program szkoleniowy prowadzony przez Latvian Chamber of Commerce and Industry (LCCI), którego celem jest znaczący wzrost produktywności łotewskich przedsiębiorstw. Konsorcjum programu: Latvian Chamber of Commerce and Industry, Latvian Investment and Development Agency. Projekt współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny. Czas trwania - 3 lata. Ponad 80 współpracujących partnerów (głównie firmy szkoleniowe). Tematy certyfikowanych kursów: zarządzanie produkcją, umiejętności managerskie, rozwój rynku, procesy komunikacji itd. 

3. Extindere regională

Projekt ma wymiar krajowy. 

4. Obiective

Najlepsza praktyka była skierowana głównie do łotewskich MŚP. Mogły skorzystać z działania poprzez:  

  • Zdobycie wiedzy teoretycznej i praktycznej poprzez uczestnictwo w kursie prowadzonym przez profesjonalistów; 
  • Zdobycie rekomendacji od profesjonalistów w różnych obszarach;
  • Zdobycie certyfikatów po ukończeniu kursu.  

5. Plan de acțiune

W celu rozpoczęcia projektu na tak dużą skalę, potrzeba było kilku lat pracy przed jego startem (przygotowanie koncepcji, programów szkoleniowych, nacisk na poziomie rządowym w Łotwie i w Brukseli). Drugim krokiem było przygotowanie wniosku (całkowity budżet 2.5 miliona euro). Trzecim - kompleksowy plan szkolenia, wybór najlepszych kursów i początek realizacji kursów. 

6. Implementare

Projekt został wymyślony i zrealizowany przez Latvian Chamber of Commerce and Industry (LCCI). Ewaluację przeprrowadziła Latvian Investment and Development Agency, która również przekazała środki na projekt.

7. Rezultate și beneficii

Środki projektu są na wyczerpaniu. 95% kursów zbliża się do końca. Kurs ukończyło 1500 pracowników 150 łotewskich przedsiębiorstw. 

8. Principalele obstacole si soluțiile identificate

Główne problemy związane były z dużym zainteresowaniem firm, które chciały wziąć udział w kursie i braku wolnych miejsc. Priorytet dano firmom - członkom LCCI.

9. Multiplicare/repetabilitate

Prowadzone są podobne projekty na terenie Łotwy ale na inne tematy niż produktivitate.lv. Po zakończeniu projektu, LCCI będzie szukać możliwości kontynuacji programu używając innych środków dostępnych w ramach funduszy unijnych. 

10. Concluzii

To pierwszy projekt LCCI o takim wymiarze. Jest ogromnym sukcesem i w najbliższym czasie planuje się realizację podobnych projektów.

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.