You are here

Adaugă comentariu

1. Informații generale

Informații generale
Opis
Denumirea exemplului de bună practică
COMPETENCE LEVEL ASSESSMENT OF SME MANAGERS – M ASTRA
Implementat de
Polish Foundation of the Opportunities Industrialization Centers "OIC Poland"
Anul implementării
2008
Țara
Polska
Descrierea inițiativei

Tworzenie metodyki łączenia kompetencji kierowniczych z rzeczywistymi potrzebami.

Principalul scop sau obiectiv al inițiativei

Podwyższenie kompetencji menedżerskich przedsiębiorców z sektora małych i średnich przedsiębiorstw.

Beneficiari
managerowie MŚP, managerowie ds. HR i szkoleń
Cuvinte cheie
Kompetencje, kompetencje managerów MŚP
Contact

Polish Foundation of the Opportunities Industrialization Centers "OIC Poland"

e-mail: mastra@oic.lublin.pl

2. Introducere

Definicja kompetencji menadżera jest bardzo istotna w każdej firmie. Te kompetencje są kluczowym czynnikiem sukcesu firmy. Projekt ma na celu oszacowanie grup ogólnych i specyficznych kompetencji z różnych obszarów nauki np. psychologia, prawo, zarządzanie, socjologia. 

Projekt bazuje na rezultatach poprzednio wdrażanego projektu M-ASTRA (Program LdV 2004-2007)

3. Extindere regională

Międzynarodowy

4. Obiective

 • Umacnianie małych i średnich przedsiębiorstw
 • Zwiększanie ich konkurencyjności na rynku poprzez poprawę kompetencji managerów. 

5. Plan de acțiune

 • Dopasowanie do systemu zarządzania kompetencjami menadżerów w MŚP
 • Modyfikacja i testowanie narzędzia ICT dedykowanego oszacowaniu kompetencji menadżerów
 • Szkolenie trenerów - implementacja metodologii narzędzia ICT
 • Wdrożenie
 • Waloryzacja rezultatów projektu

6. Implementare

Narzędzie może być wdrażane podczas procesu rekrutacji. System kompetencji zarządzania może być traktowany jako integralny element zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie.. M-ASTRA pozwala na definicję modelu rekrutacji pracowników, który pomaga w znalezieniu dobrych kandydatów na dane stanowisko.

7. Rezultate și beneficii

 • Nowy profil kompetencji menadżera MŚP
 • Narzędzie ICT (narzędzie M-ASTRA)
 • Podręcznik
 • Materiały szkoleniowe

8. Principalele obstacole si soluțiile identificate

W tej praktyce nie pojawiały się większe problemy z komunikacją. 

9. Multiplicare/repetabilitate

Nie ma informacji odnośnie możliwości powtórzenia praktyki, ponieważ projekt dopiero się skończył, ale jest możliwość jej powtórzenia w innych obszarach ponieważ narzędzie może być używane nie tylko w kontekście kompetencji managerów. 

10. Concluzii

M-ASTRA pozwala na ocenę nie tylko kompetencji managerów (ocena indywidualna), ale również kompetencji innych pracowników (ocena grupowa). Stosuje ocenę zwaną oceną 360-stopniową, która oprócz oceny własnych kompetencji pozwala managerom na ocenę kompetencji pracowników. Po ocenie, manager otrzymuje informacje o sobie, indywidualny poziom kompetencji wraz z interpretacją. 

Filtered HTML

 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
 • Lines and paragraphs break automatically.

Plain text

 • No HTML tags allowed.
 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • Lines and paragraphs break automatically.