You are here

Productivity Evolution

1. Informacje ogólne

Informacje ogólne
Opis
Nazwa Najlepszej Praktyki
Productivity Evolution
Zastosowana przez
Latvian Chamber of Commerce and Industry w ramach EFS z udziałem ponad 80 partnerów w obszarze szkolenia
Rok zastosowania
2011
Kraj
Łotwa
Opis działania

Produktivitate.lv to program szkoleniowy prowadzony przez Latvian Chamber of Commerce and Industry (LCCI), którego celem jest znaczący wzrost produktywności łotewskich przedsiębiorstw. Konsorcjum programu: Latvian Chamber of Commerce and Industry, Latvian Investment and Development Agency. Projekt współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny. Czas trwania - 2.5-3 lata.

Główny cel programu

Nauka profesjonalistów umiejętności biznesowych: umiejętności miękkich, efektywnego zarządzania, marketingu i sprzedaży, komunikacji, zarządzania produkcją itd. 

Beneficjenci
managerowie MŚP i dużych przedsiębiorstw, instytucje wsparcia biznesu, instytucje edukacji wyższej, profesjonalne firmy konsultingowe
Słowa kluczowe
umiejętności miękkie, efektywne zaządzanie, marketing i sprzedaż, komunikacja, zarządzanie produkcją
Kontakt

Ervīns Butkevičs, ervins.butkevics@chamber.lv,

+371 67225595

2. Wstęp

Produktivitate.lv to program szkoleniowy prowadzony przez Latvian Chamber of Commerce and Industry (LCCI), którego celem jest znaczący wzrost produktywności łotewskich przedsiębiorstw. Konsorcjum programu: Latvian Chamber of Commerce and Industry, Latvian Investment and Development Agency. Projekt współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny. Czas trwania - 3 lata. Ponad 80 współpracujących partnerów (głównie firmy szkoleniowe). Tematy certyfikowanych kursów: zarządzanie produkcją, umiejętności managerskie, rozwój rynku, procesy komunikacji itd. 

3. Zasięg regionalny

Projekt ma wymiar krajowy. 

4. Cele

Najlepsza praktyka była skierowana głównie do łotewskich MŚP. Mogły skorzystać z działania poprzez:  

  • Zdobycie wiedzy teoretycznej i praktycznej poprzez uczestnictwo w kursie prowadzonym przez profesjonalistów; 
  • Zdobycie rekomendacji od profesjonalistów w różnych obszarach;
  • Zdobycie certyfikatów po ukończeniu kursu.  

5. Plan działania

W celu rozpoczęcia projektu na tak dużą skalę, potrzeba było kilku lat pracy przed jego startem (przygotowanie koncepcji, programów szkoleniowych, nacisk na poziomie rządowym w Łotwie i w Brukseli). Drugim krokiem było przygotowanie wniosku (całkowity budżet 2.5 miliona euro). Trzecim - kompleksowy plan szkolenia, wybór najlepszych kursów i początek realizacji kursów. 

6. Zastosowanie i wykonanie

Projekt został wymyślony i zrealizowany przez Latvian Chamber of Commerce and Industry (LCCI). Ewaluację przeprrowadziła Latvian Investment and Development Agency, która również przekazała środki na projekt.

7. Rezultaty i korzyści

Środki projektu są na wyczerpaniu. 95% kursów zbliża się do końca. Kurs ukończyło 1500 pracowników 150 łotewskich przedsiębiorstw. 

8. Główne przeszkody i sposoby ich pokonania

Główne problemy związane były z dużym zainteresowaniem firm, które chciały wziąć udział w kursie i braku wolnych miejsc. Priorytet dano firmom - członkom LCCI.

9. Możliwość przeniesienia i powtórzenia

Prowadzone są podobne projekty na terenie Łotwy ale na inne tematy niż produktivitate.lv. Po zakończeniu projektu, LCCI będzie szukać możliwości kontynuacji programu używając innych środków dostępnych w ramach funduszy unijnych. 

10. Wnioski

To pierwszy projekt LCCI o takim wymiarze. Jest ogromnym sukcesem i w najbliższym czasie planuje się realizację podobnych projektów.

Dodaj nowy komentarz

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.