You are here

Beyond Diversity - Conflicts created on the basis of different cultural backgrounds in Small and Medium-Sized Enterprises

1. Informacje ogólne

Informacje ogólne
Opis
Nazwa Najlepszej Praktyki
Beyond Diversity - Conflicts created on the basis of different cultural backgrounds in Small and Medium-Sized Enterprises
Zastosowana przez
BD Center
Rok zastosowania
2009
Kraj
Polska
Opis działania

Projekt transferu innowacji Leonardo da Vinci

Główny cel programu

Główny cel projektu to dostarczenie efektywnych narzędzi związanych z pozytywnych rozwiązywaniem konfliktów powstałych na tle różnic kulturowych w MŚP. Cel projektu to umożliwienie i ułatwienie dalszego rozwoju wiedzy i umiejętności w odniesieniu do pozytywnego zarządzania konfliktem, włączając w to dzielenie najlepszych praktyk między partnerami. Dlatego też stworzono platformę e-learning, mającą na celu dzielenie materiałów szkoleniowych i narzędzi do stymulacji dyskusji i dzielenia doświadczeń. 

Beneficjenci
SME managers, Managers
Słowa kluczowe
zarządzanie konfliktem
Kontakt

dr Paweł Walawender
Broniewskiego 1
36-222 Rzeszów
Polska
Tel.: +48 17 855 20 29
e-mail: projekty@bdcenter.pl
http://www.bdcenter.pl

2. Wstęp

Nieporozumienia i konflikty tworzące się na podłożu różnic kulturowych mają miejsce nawet w najlepszych zespołach. Umiejętność pozytywnego zarządzania tymi pierwszymi to fundamentalna wiedza specjalistyczna, niezbędna w obecnym, wielokulturowym świecie. Z tego właśnie powodu umiejętności pozytywnego zarządzania konfliktami u pracowników i menadżerów na podłożu różnic kulturowych w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw są niezmiernie istotne. To ważny element wiedzy każdego menadżera z racji faktu, że umożliwia on rozwiązanie konfliktu, jak również zapobiega powstawaniu nowych. Z tych powodów głównym celem projektu jest wyposażenie beneficjantów w efektywne i zintegrowane narzędzia służące do pozytywnego rozwiązywania konfliktów w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw, jak również umożliwienie im wzajemną wymianę doświadczeń na tym polu.

3. Zasięg regionalny

Międzynarodowy

4. Cele

Zintegrowane narzędzia bazujące głównie na narzedziu "MUST" (Models of Stimulated and Tutorial Universes) systemu e-learning i zawierające programy szkoleniowe bazujące na pozytywnym rozwiązywaniu konfliktów powstałych na podstawie zróżnicowania kulturowego zawierające transfer innowacji i opracowane narzędzia ICT. 

5. Plan działania

 • Koordynacja i zarządzanie
 • Diagnoza typologii konfliktu, ich źródeł oraz sposobów rozwiązań w sektorze MŚP 
 • Transfer i adaptacja narzędzia dla wspierania pozytywnego zarządzania konfliktami i różnicami w sektorze MŚP 
 • Testy zintegrowanego narzędzia do rozwiązywania konfliktów bazujących na różnym pochodzeniu kulturowym w sektorze MŚP 
 • Upowszechnianie i wykorzystywanie
 • Monitoring i ewaluacja 

6. Zastosowanie i wykonanie

Kurs e-Learning można łatwo przejść na każdym urządzeniu z dostępem do internetu.

7. Rezultaty i korzyści

 • Diagnoza zróżnicowania konfliktów, ich źródeł i sposobów rozwiązywania w sektorze MŚP, realizowana w krajach partnerów, bazująca na kwestionariuszu.
 • Zintegrowane narzędzia wspierające rozwiązywanie różnic i konfliktów, które często pojawiają się w sektorze MŚP.
 • Wszystkie produkty projektu są dostępne na specjalnej platformie e-learning, która umożliwi również dzielenie się doświadczeniem i zamieszczanie opinii związanych z pozytywnym rozwiązywaniem różnic i konfliktów.
 • Kampania informacyjna nt. pozytywnego rozwiązywania konfliktów i różnic kulturowych w sektorze MŚP (strona projektu, e-grupa, konferencje i artykuły prasowe, broszury, plakaty, narzędzie dostępne na platformie e-Learning i CD-ROM). 
 • Strona internetowa projektu jak również e-grupa składająca się z partnerów i beneficjentów projektu. 
 • Międzynarodowy Plan Zarządzania Partnerstwem
 • Raporty ewaluacyjne umożliwiające rozwiązywanie potencjanych problemów i radzenie sobie z przeszkodami związanymi z rozwojem projektu, wskazujące postęp i umożliwiające wprowadzanie niezbędnych zmian. 

8. Główne przeszkody i sposoby ich pokonania

Nie zauważono żadnych problemów. 

9. Możliwość przeniesienia i powtórzenia

Można używać platformy w każdym MŚP, jak również w dużych firmach za darmo. Platforma jest stworzona w języku polskim, angielskim i hiszpański, ale zawartość można łatwo przetłumaczyć na inny język. 

10. Wnioski

W celu zapewnienia efektywności narzędzi, konsorcjum przygotowało diagnozę poszczególnych typów konfliktów w MŚP, ich źródeł i sposobów znalezienia rozwiązań. Zintegrowane narzędzia były rozwijane i uzupełniane poprzez platformę e-learning używaną przez managerów i instytucje szkoleniowe mające ofertę dla MŚP. 

Dodaj nowy komentarz

Filtered HTML

 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
 • Lines and paragraphs break automatically.

Plain text

 • No HTML tags allowed.
 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • Lines and paragraphs break automatically.