You are here

Dodaj nowy komentarz

1. Informacje ogólne

Informacje ogólne
Descriere
Nazwa Najlepszej Praktyki
Certified Management Consultant CMC
Zastosowana przez
Latvian Association of Business Consultants
Rok zastosowania
2008
Kraj
USA
Opis działania

 CMC este un instrument valoros care ajută directorii să aleagă un consultant în management. Acest instrument indică acei candidați care îndeplinesc standardele profesionale de competență și etică. Certificare primită din partea Institutului Consultanților în Management este semnul excelenței în rândul profesioniștilor în domeniu.

Główny cel programu

Când vedeți inițialele CMC în dreptul numelui unui consultant, aceasta înseamnă că el sau ea este un consultant în management certificat și a îndeplinit cerințele stricte de certificare impuse de Institutul de Consultanți în Management din Statele Unite ale Americii. Experiența candidaților este supusă unei analize aprofundate. CMC (Certified Management Consultant) este o marcă de certificare acordată de către Consiliul Internațional al Institutelor de Consultanță  în Management  și reprezintă o dovadă a celor mai înalte standarde de consultanță. Mai puțin de 1% din totalul consultanților au atins acest nivel de performanță.

Beneficjenci
manageri de IMM-uri, centre de educație și formare profesională, centre de cercetare
Słowa kluczowe
afaceri, consultant, certificat
Kontakt

Asociația Consultanților în Afaceri din Letonia 

Dainis Locāns

AK 60, Rīga, LV-1058

Tel. +371 29267840

e-mail: info@lbka.lv

2. Wstęp

Când vedeți inițialele CMC în dreptul numelui unui consultant, aceasta înseamnă că el sau ea este un consultant în management certificat și a îndeplinit cerințele stricte de certificare impuse de Institutul de Consultanți în Management din țara sa. Inițialele înseamnă că repsectivul consultant a îndeplinit standardele mondiale de competență, etică și independență, și este eligibil pentru reciprocitate între institutele membre ICMCI. Numărul total de membri CMC la nivel mondial în anul 2010 era de 8080 de membri.

3. Zasięg regionalny

Acesta este un exemplu de bună practică internațional, deoarece statulu de CMC este recunoscut în întrega lume.

4. Cele

Pe 25 august 2008 LBKA este acreditată și recunoscută ca un membru cu drepturi depline al Consiliului Internațional al Institutelor de Consultanță  în Management, care prevede dreptul exclusiv de a reprezenta organizația internațională în Letonia și în alte țtări baltice, facilitând astfel implementarea uniformă a standardelor modniale ICMCI în Letonia, Lituania și Estonia.

Scopul LBKA este de a dezvolta și menține, în conformitate cu cerințele pieței globale, a standardelor consultanților în management din Letonia. 

Diferența dintre consultantul în management profesionist și consultantul în management certificat:

 Consultantul în management profesionist 

Un consultant înmanagement care vede consultanța în management ca pe o profesie, care vizează auto-îmbunătățirea în procesul de management și de consultanță în management și care subscrie la codul de etică al unui corp profesional de consultanți în management.

Consultantul în management certificat 

Un consultant în management profesionist, care îndeplinește cerințele relevante privind caracterul, calificările, experiența, competența și independența stabilite de către organismul de certificare.

 

5. Plan działania

Calificarea CMC este acordată de către Organismele Profesionale Naționale (în cazul Letonia - Asociația de Consultanților în Afaceri). Aceste organisme sunt evaluate în mod regulat de către ICMCI, practic proprietarul calificărilor CMC, pentru a se asigura că acestea respectă standardele definite. Aceste standarde sunt disponibile pe site-ul web www.icmci.org. Standardele impun unui candidat să demonstreze un anumit nivel de competență în domeniile definite, experiența, gradul de satisfacție al clienților, un anumit nivel de cunoaștere a procesului de consultanță și a mediului de afaceri, o perioadă de practicare cu succes a profesiei de consultant în management și aderarea la un cod de conduită și etică.

Inițial trebuie contactat Organismul Profesional Național; lista acestor instituții se găsește pe site-ul www.icmci.org.

În cazul în care un candidat își desfășoară activitatea într-o altă țară, acestea pate opta pentru  contactarea organismului profesional local. Cei care muncesc în țările în care nu există încă un astfel de organism pot contacta unul dintre organismele profesionale mai mari (de exemplu Australia, Austria, Canada, Olanda, India, Marea Britanie și Statele Unite ale Americii), care au experiență în evaluarea candidaților din alte țări.

ICMCI încurajează toți consultanții în management profesioniști să exploreze opțiunile de a obține această calificare recunoscută la nivel internațional.

6. Zastosowanie i wykonanie

Consultanții cărora le-a fost acordată titulatura CMC au demonstrat următoarele:

 • Cel puțin o diplomă de licență, acordată de o universitateacreditată
 • Trei ani sau mai mulți (depinde de țară) de experiență în domeniul consultanței (full-time)
 • Proprietar sau angajat independental unei firme, sau consultant intern într-o organizație, dar care îndeplinește criteriile de independență impuse de Institut
 • Satisfacția demonstrată din partea a cinci clienți diferiți, în contractede consultanță complexe
 • Descrierea a cinci contracte de consultanță, inclusiv a problemelor abordate, soluțiilor furnizate și rezultatelor obținute
 • Interviu în fața unui grup de consultanți seniori, pe tema abordărilor și competențelor într-o serie de domenii ale consultanței
 • Examene de etică scrise și orale și aderarea la un cod de etică riguroasă
 • Angajamentul față de educația profesională continuă
 • Reînnoinrea certificării la fiecare 3 ani

7. Rezultaty i korzyści

16 CMC certificați până în prezent în Letonia.

CMC este o garanție pentru client că consultantul este competent, informat și capabil să ofere soluții obiective și profesionale, în funcție de interesele clientului. 

Beneficii pentru consultanți:

- Recunosașterea calităților profesionale la nivel internațional

- Posibilitate de extindere, deschiderea spre noi piețe și noi oportunități de afacer

- Continuitatea cunoștințelor și dezvoltarea expertizei

- Oferirea de servicii cu valoare adăugată mare

Beneficii pentru clienți

 • Performanță, experiență și etică
 • Cunoștințe, competențe, încredere

 

8. Główne przeszkody i sposoby ich pokonania

Candidații trebuie să aibă cel puțin trei ani de experiență rîn domeniu, cu normă întreagă, pentru a aplica pentru o certificare.

9. Możliwość przeniesienia i powtórzenia

Inițiativa a fost reprodusă în Franța, Spania, Portugalia, Germania, China, Rusia și în alte țări (aproximativ în 46 de țări din întreaga lume).

 

10. Wnioski

Numai Institutele Naționale de Consultanță în Management pot aplica pentru calitatea de membru ICMCI. Pentru a deveni membru cu drepturi depline, institutul trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

• trebuie să fie persoană juridică, înființată de patru ani sau mai mult

• trebuie să fie organizație profesională națională recunoscută pentru consultanți în management independenți

• trebuie să se angajeze în mod formal să mențină cele mai înalte standarde profesionale în rândul membrilor

• trebuie să aibă un proces formal de certificare / înregistrare, care îndeplinește standardele minime impuse de ICMCI

• trebuie să aibă un Cod de conduită profesională care îndeplinește standardele minime impuse de ICMCI

• trebuie să aibă un consiliu de administrație sau un comitet pregătit și împuternicit să reprezinte membrii săi pentru atingerea scopurilor și obiectivelor ICMCI

• toată corespondența și documentele cu privire la ICMCI trebuie să fie în limba engleză, limba oficială a ICMCI

Filtered HTML

 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
 • Lines and paragraphs break automatically.

Plain text

 • No HTML tags allowed.
 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • Lines and paragraphs break automatically.