You are here

Dodaj nowy komentarz

1. Informacje ogólne

Informacje ogólne
Opis
Nazwa Najlepszej Praktyki
N-WORKER: TRAINING HR AND TRAINING MANAGERS TO DETECT AND COVER TRAINING NEEDS IN INTERCULTURAL WORKING ENVIRONMENTS
Zastosowana przez
Danmar Computers
Rok zastosowania
2007
Kraj
Polska
Opis działania

N/A

Główny cel programu

Głównym celem projektu było stworzenie narzędzia szkoleniowego, które skupia się na dwóch aspektach: 

 • Adaptacja metodologii do środowiska wielokulturowego
 • Poprawa zawartości szkolenia
Beneficjenci
managerowie ds. HR i szkoleń, Managerowie, pracownicy
Słowa kluczowe
Potrzeby szkoleniowe, podnoszenie kwalifikacji zawodowych
Kontakt

Danmar Computers
ul. Hoffmanowej 19
35-016 Rzeszów
Polska

http://www.danmar-computers.com.pl

2. Wstęp

Projekt IN-Worker bazuje na rezultatach osiągniętych w ramach projektu pilotażowego Leonardo da Vinci "Methodology to Prevent Training Needs among Workers over 45 in Metal Sector" realizowanego od 2002 do 2004 roku, finansowanego przez Komisję Europejską i wspieranego przez hiszpańską Agencję Narodową. Rezultaty projektyu zaadaptowano w celu uzycia ich jako narzędzia wspierającego dla managerów, ułatwiającego im pracę w środowisku wielokulturowym - szczególnie podczas zatrudniania imigrantów. 

3. Zasięg regionalny

Międzynarodowy

4. Cele

 • Identyfikacja głównych aspektów zróżnicowania kulturowego w miejscach pracy w Europie 
 • Identyfikacja technik pozwalających na integrację w miejscu pracy 
 • Przygotowanie specjalnego narzędzia do identyfikacji potrzeb szkoleniowych jako wsparcie dla managerów podczas rekrutacji imigrantów

5. Plan działania

 • Zarządzanie projektem
 • Transfer narzędzia FORMET
 • Poprawienie narzędzia
 • Rozwój narzędzia e-Learning
 • Walidacja narzędzia e-Learning
 • Waloryzacja
 • Ewaluacja

6. Zastosowanie i wykonanie

Narzędzie było wdrożone przez wszystkich partnerów i testowane w ramach projektu. 

7. Rezultaty i korzyści

 • Innowacyjne narzędzie do rozpoznawania potrzeb szkoleniowych
 • Lepsza integracja imigrantów w miejscu pracy
 • Nowe umiejętności międzykulturowe
 • Większa satysfakcja pracowników

8. Główne przeszkody i sposoby ich pokonania

Pojawił się problem z przekonaniem managerów do narzędzia, ale gdy się z nim zapoznali, problem zniknął.

9. Możliwość przeniesienia i powtórzenia

Praktyka nie została jeszcze powtówrzona, ale można ją powtórzyć w każdej firmie mającą oddział HR. 

10. Wnioski

Zatrudnianie imigrantów poza formalnym systemem pracy i podważanie ich wiedzy i umiejętności prowadzi do ich marginalizacji, utraty motywacji i potencjalnych korzyści, jakie może odniesć gospodarka i społeczeństwo. Gdy tacy pracownicy są niewłaściwie zarzadzani, może dojść do sytuacji, że ze względu na brak możliwości dostosowania się do środowiska, zmarnują perspektywę kariery zawodowej, a słaby poziom kształcenia ustawicznego jaki często otrzymują sprawia że ciężko jest im się dostosować do zmian w środowisku pracy. Brak rozeznania w potrzebach szkoleniowych tych pracowników, nieporozumienia i konflikty między pracownikami krajowymi i zagranicznymi, tworzy problem w środowisku. Narzędzie stworzone w ramach projektu IN-Worker pomaga w odkryciu ich potrzeb szkoleniowych i pozwala na lepszą integrację pracowników-imigrantów. 

Filtered HTML

 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
 • Lines and paragraphs break automatically.

Plain text

 • No HTML tags allowed.
 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • Lines and paragraphs break automatically.