You are here

Formarea funcționarilor și angajaților din sectorul public

1. General Information

General Information
Descriere
Name of BP
Formarea funcționarilor și angajaților din sectorul public
Implemented by
Școala de Administrație Publică din Letonia
Year established
1994
Country
Letonia
Description of the action

LSPA este o instituție centrală care instruiește și pregătește funcționari și angajați din sectorul public, în special pe membrii Corpului Funcțiilor Publice din Letonia, oficiali de rang superior în administrația țării. În plus față de experiența în domeniul formării, LSPA are o vastă experiență în domeniul cooperării internaționale. În perioada de pre-aderare la UE, LSPA a asigurat training unui număr ridicat de angajați din administrația publică, în chestiuni privind UE.

Principle aim or goal of the program

Împreună cu Cancelaria de Stat, LSPA asigură anual organizarea unor școli de vară pentru administrație publică, care sunt bine cunoscute îla nivel național. LSPA este strâns legată de activitatea Cancelariei de Stat a Letoniei și se află sub supravegherea acestei insitutiții. Atât Cancelaria de Stat, cât și LSPA au o experiență îndelungată în proiectarea și punerea în aplicare a reformelor administrației publice.

Beneficiaries
angajați din sectorul public, funcționari publici
Keywords
administrație publică, funcționari publici
Contact

Școala de Administrație Publică din Letonia
4 Raiņa Boulevard, Riga, LV-1050
Phone: (+371)67229116      
Fax: (+371)67821277
vas@vas.gov.lv

2. Introduction

LSPA acceptă mereu noi provocări, din dorința de a rămâne cel mai avansat centru de pregătire dedicat administrației publice din Letonia. 

Experiența Letoniei ca unul dintre cele mai noi state membre ale UE, ca țară în tranziție la economia comandată administrativ la economia de piață liberă, este importantă pentru țările care fac aceeași trecere. Lecțiile învățate de la reformele recente, precum și noile sisteme și abordările moderne sunt demne de a face obiectul unui schimb de experiență cu membrii alto administrații, care se cofnruntă cu aceleași provocări. Acordarea sprijinul se face desigur cu înțelegerea faptului că reformele nu pot fi copiate și că modificările trebuie adaptate la mediul cultural și politic. Însă beneficiile schimbului de cunoștințe și experiențe este de necontestat.

3. Regional extent

Exemplu de bună practică la nivel național.

4. Goals

Noul obiectiv strategic al LSPA este de a deveni un centru de pregătire recunoscut la nivel internațional, capabil să asigure transferul de cunoștințe și experiență la nivel avansat și să faciliteze transferul experiențeleor privind reformele din administrația publică a Letoniei către parteneri internaționali. LSPA crede cu tărie că cooperarea internațională este unul dintre cele mai importante instrumente de îmbunătățire a serviciilor publice atât în ​​Letonia, cât și în țările partenere.

5. Action Plan

Școala de Administrație Publică din Letonia oferă cursuri de pregătire pentru funcționarii publici, în Riga și în alte nouă centre regionale situate în: Bauska, Daugavpils, Jelgava, Jēkabpils, Liepaja, Saldus, Tukums, Valmiera, Ventspils. Posibilitatea de participa la cursuri pentru îmbunătățirea abilităților și cunoștințelor undeva aproape de casă este cea mai bună variantă pentru funcționarii pbulci. Prioritățile curriculei sunt în conformitate cu legea privind serviciul public de stat, unde este precizat: datoria constantă a oricărui funcționar public este de a-și actualiza cunoștințele profesionale, de a-șiîmbunătăți abilitățile și competențele pentru a râmâne în funcție.

6. Implementation and realisation

LSPA a fost făcută responsabilă pentru dezvoltarea unor programe de pregătire adresate serviciului public de stat. LSPA gestionează și coordonează procesul de instruire pentru funcționarii publici care au loc în alte instituții și centre de pregătire și organizează seminarii, conferințe și workshopuri publice pe probleme referitoare la administrația publică. Colaborează cu 29 de centre de pregătire, unele din Riga și 8 în centrele regionale. Finanțarea este stabilită individual pentru fiecare program, pe baza unui aranjament de finanțare ales de către Guvern. Odată ce un program este finanțat, LSPA oferă o cotă participanților din ministere. Cursuri de limbi străine au un buget fix și sunt co-finanțate de către instituțiile care trimit participanți.

7. Results and benefits

In 2010, 3.000 de angajați din administrația publică au participat la programe de pregătire organizate de LSPA, în cadrul a 93 de grupuri de studiu. Înainte de criza economică, în anul 2008, 9.800 de angajați din administrația publică au participat la programe de pregătire organizate de LSPA, în cadrul a 528 de grupuri de studiu.

8. Main hurdles and their solutions

Formarea în domeniul administrației publice a fost influențată în mod semnificativ de criza economică. Măsurile de consolidare bugetară au fost aplicate inclusiv bugetelor pentru formare profesională şi proiecte FSE, care au fost inițial planificate pentru îmbunătățirea calificărilor profesionale ale angajaților administrației publice. În 2009, bugetul pentru finanţarea programelor LSPA a fost redus la 0. De la sfârșitul anului 2009, LSPA început să ofere servicii de pregătire taxate. Aceste modificări au avut un impact semnificativ asupra intensității activităţilor de pregătire.

9. Replicability or Repeatability

LSPA doreşte să devină un centru de pregătire recunoscut pe plan internațional. 

Şcolile de vară ale administrației publice sunt evenimente internaționale, cu durata de o săptămână, organizate de LSPA în cooperare cu Cancelaria de Stat a Letoniei, pentru oficialii publici din Europa de Est, cu traineri de nivel înalt și cu traininguri și sesiuni de dezbateri interactive.

 

10. Conclusions

Din echipa de lectori a LSPA din anul 2010 au fost făcut parte 29 de experți renumiți din diverse ministere și alte instituții guvernamentale, precum și din universități: Universitatea din Letonia, Academia de Cultură din Letonia, Universitatea de Agricultură din Letonia, Universitatea Tehnică din Riga, Universitatea Stradina.

Add new comment

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.