You are here

COMET - Communication for European Training Managers

1. General Information

General Information
Opis
Name of BP
COMET - Communication for European Training Managers
Implemented by
Tk Formazione Srl Firenze - Toscana
Year established
2008
Country
Włochy
Description of the action

Edukacja dorosłych i systemy nauczania to istotny aspekt wzrostu gospodarczego, aktywnego obywatelstwa i odpowiedzialności społecznej. Dlatego też procesy komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej są kluczowe dla rozwoju innowacyjnych produktów szkoleniowych i usług, w celu uczynienia ich bardziej atrakcyjnymi dla potencjalnych beneficjentów. Aspekty komunikacji w tym sektorze dotyczą pracowników, innych działaczy projektu i partnerów na poziomie lokalnym, krajowym i międzynarodowym. 

Principle aim or goal of the program

Celem projektu jest umocnienie systemów organizacji kształcenia ustawicznego poprzez wspieranie managerów w poznaniu zestawu narzędzi komunikacyjnych do zastosowania w wymiarze personalnym, firmowym i społecznym oraz realizacji programu szkoleniowego. 

Beneficiaries
European training manager, Managers, management staff
Keywords
umiejętności komunikacyjne, szkolenia
Contact

Michela Calabrese

Viale Gramsci, 73

50121  Florence - IT

Phone: +39 055 2466005

E-mail: m.calabrese@tkformazione.it

http://www.tkformazione.it

2. Introduction

Partnerzy pracowali nad umocnieniem systemów organizacji kształcenia ustawicznego poprzez wspieranie managerów w poznaniu zestawu narzędzi komunikacyjnych do zastosowania w wymiarze personalnym, firmowym i społecznym.

3. Regional extent

Międzynarodowy

4. Goals

 • Poprawa komunikacji w ramach LLO w celu wzmocnienia efektywnego rozwoju procesów, podnoszenie jakości systemu LLO;
 • Wzmocenienie procesu networkingu komunikacji zewnętrznej LLO z innymi podmiotami i/lub organizacjami prywatnymi i publicznymi w celu wzmocnienia wymiany dobrych praktyk z innymi krajami i umacniania świadomości międzykulturowej;
 • Stworzenie kursu szkoleniowego Grundtviga na temat komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej dla managerów LLO w celu wzmocnienia ich umiejętności komunikacyjnych i budowania zespołu oraz poprawienia jakości kursów i innych usług.

5. Action Plan

 • Oszacowanie potrzeb
 • Rozwój kursu
 • Wdrożenie kursu 
 • Ewaluacja kursu

6. Implementation and realisation

Kurs miał dwie edycje, kolejne są w fazie planów. 

7. Results and benefits

 • Strona projektu: www.spi.pt/comet
 • Ulotka projektu we wszystkich językach partnerów
 • Analiza potrzeb szkoleniowych
 • Kurs Grundtvig COMET z edycjami w 2011 roku 
 • Program szkolenia i przewodnik trenera

8. Main hurdles and their solutions

Wyzwaniem była rekrutacja na pierwszą edycję kursu, ale dzięki dobrej promocji udało się to.

9. Replicability or Repeatability

W wymiarze długoterminowym beneficjenci to pracownicy którzy zyskają bardziej satysfakcjonujące, wydajne, zorientowane na człowieka środowisko pracy oraz uczestnicy kursów, którzy zyskają na poprawieniu jakości i struktury kursów. 

Nowe edycje kursu COMET:

7-11 Maja 2012

1-5 Października 2012 Florencja, Włochy

21 - 25 Listopada 2011 Porto Portugalia

10. Conclusions

Projekt COMET to dwuletnia inicjatywa współfinansowana w ramach programu LLP (Projekty Wielostronne Grundtviga) . Wyspecjalizowany lider w kierowaniu instytucjami edukacyjnymi. Lider przygotowany w wymiarze psychologicznym w sensie motywacji, efektywnej komunikacji, pozytywnego podejścia do pracowniak i organizacji: wiedza i umiejętności w zarządzaniu organizacją, zmianą, umiejętności interpersonalne, zarządzanie jakością.

Add new comment

Filtered HTML

 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
 • Lines and paragraphs break automatically.

Plain text

 • No HTML tags allowed.
 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • Lines and paragraphs break automatically.