You are here

The Academy of Export

1. General Information

General Information
Opis
Name of BP
The Academy of Export
Implemented by
Latvian Chamber of Commerce and Industry (LCCI), Stockholm School of Economics i firma konsultingowa ds. eksportu “GatewayBaltic”
Year established
2012
Country
Latvia
Description of the action

Export Academy to wyjątkowy projekt, w ramach którego uczestnicy zdobędą gruntowną wiedzę na temat struktury rynku, planowania udanego eksportu oraz technik przyciągania klientów na wybrany rynek.

Principle aim or goal of the program

Udostępnić MŚP teoretyczną bazę, która opisuje jak wdrażać wiedzę w życiu i dać certyfikaty uczestnikom pod koniec kursu. 

Beneficiaries
szkoły biznesowe, organizacje wsparcia biznesu, managerowie MŚP
Keywords
Export Academy, certyfikowany program dla eksportu, współpraca - izby przemysłowe, szkoły biznesowe i firma konsultingowa
Contact

Ervīns Butkevičs, ervins.butkevics@chamber.lv,

+371 67225595

2. Introduction

Export Academy to wyjątkowy projekt, w ramach którego uczestnicy zdobędą gruntowną wiedzę na temat struktury rynku, planowania udanego eksportu oraz technik przyciągania klientów na wybrany rynek. Pięciodniowy kurs organizowany przez Łotewską Izbę Przemysłowo-Handlową we współpracy z firmą doradczą w zakresie eksportu i prestiżową instytucją naukową na poziomie wyższym - Stockholm School of Economics - daje nie tylko wiedzę teoretyczną, ale także świadectwo uznawane przez świat akademicki i zawodowy. 

Agenda: http://www.gatewaybaltic.com/pdf/Eksporta-Akademija-Informacija.pdf

3. Regional extent

To projekt transgraniczny. 

4. Goals

Najlepsza praktyka była skierowana głównie do łotewskich managerów MŚP i managerów eksportu. Mogli skorzystać z projektu w następujący sposób: 

  • Zdobycie teoretycznej wiedzy od przedsiębiorców i naukowców w tym obszarze; 
  • Rozwój praktycznych działań i rozwiązań dla przedsiębiorstw; 
  • Otrzymanie rekomendacji od innych profesjonalistów;
  • Otrzymanie certyfikatu w tym obszarze. 

5. Action Plan

Na początku znaleziono trzech partnerów z różnymi poglądami na te same aspekty - izba przemysłowa, profesjonalna firma konsultingowa w zakresie eksportu i instytucja edukacyjna, prowadząca certyfikowane kursy. Następnie znaleziono źródło finansowania w funduszach unijnych w celu obniżenia wydatków uczestników i udostępnienia kursu możliwie dużej liczbie osób. Potem stworzono praktyczny program i przeprowadzono kampanię informacyjną aby promować kurs i zebrać uczestników. 

6. Implementation and realisation

Projekt to pomysł Latvian Chamber of Commerce and Industry (LCCI). Rozpoczęła go profesjonalna firma konsultingowa GatewayBaltic. Trzech partnerów z różnych obszarów pracowało razem – LCCI, GatewayBaltic i Stockholm School of Economics. Postęp jest ewaluowany przez trzech partnerów..

7. Results and benefits

Pierwszy kurs rozpoczął się 11 kwietnia 2012 i trwał do 19 czerwca 2012. Kurs przebiegł zgodnie z planem. Podczas kończenia kursu, partnerzy będą go oceniać i planować drugi kurs. 

8. Main hurdles and their solutions

Nie było problemów, ponieważ trzech partnerów współpracowało w ramach podobnych projektów i są profesjonalistami w tym obszarze. 

9. Replicability or Repeatability

Partnerzy planują powtórzenie kursu w drugiej połowie 2012. 

10. Conclusions

Inicjatywa była sukcesem dzięki profesjonalizmowi partnerów, którzy współpracowali wcześniej przy podobnych inicjatywach. Doświadczenie w tym polu i rozumienie tematu było istotnym czynnikiem sukcesu.

Add new comment

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.