You are here

IN-WORKER: INSTRUIREA FORMATORILOR ȘI MANAGERILOR DE RESURSE UMANE PENTRU A DEPISTA ȘI ÎMPLINI NEVOILE DE TRAINING SPECIFICE MEDIILOR DE LUCRU INTERCULTURALE

1. General Information

General Information
Descriere
Name of BP
IN-WORKER: INSTRUIREA FORMATORILOR ȘI MANAGERILOR DE RESURSE UMANE PENTRU A DEPISTA ȘI ÎMPLINI NEVOILE DE TRAINING SPECIFICE MEDIILOR DE LUCRU INTERCULTURALE
Implemented by
Danmar Computers
Year established
2007
Country
Polonia
Description of the action

N/A

Principle aim or goal of the program

Scopul principal al proiectului a fost crearea unui instrument de training, care se concentrează pe două aspecte:

 • Adaptarea metodologiei la medii de lucru interculturale
 • Îmbunătățirea conținutului de training
Beneficiaries
Human Resouces and Training Managers, Managers, Employees
Keywords
nevoi de instruire, dezvoltarea competențelor profesionale
Contact

Danmar Computers
ul. Hoffmanowej 19
35-016 Rzeszów
Polonia

http://www.danmar-computers.com.pl

2. Introduction

Proiectul IN-WORKER se bazează pe rezultatele obținute în urma unui proiect anterior, de tip Leonardo - Proiecte Pilot, intitulat "Metodologie pentru prevenirea nevoilor de formare în rândul lucrătorilor de peste 45 din sectorul metalurgic", implementat în perioada 2002-2004, finanțat de Comisia Europeană și susținut de către Agenția Națională din Spania. Rezultatele acestui proiect au fost preluate ca instrument de sprijin pentru manageri, cu scopul de a le facilita munca în medii cu un grad ridicat de diversitate - în special în procesele de recrutare a imigranților.

3. Regional extent

Internațional

4. Goals

 • Identificarea problemelor cheie privind imigrația și diversitatea la locul de muncă, la nivel european;
 • Identificarea de tehnici care vizează integrarea la locul de muncă;
 • Pregătirea unui instrument special pentru identificarea nevoilor de formare, ca suport pentru manageri în procesul de ecrutare a imigranților.

5. Action Plan

 • Management de proiect
 • Transferul instrumentului FORMET
 • Adaptarea și îmbunătățirea instrumentului FORMET
 • Dezvoltarea instrumentului de e-learning
 • Validarea instrumentului de e-learning
 • Valorificarea rezultatelor
 • Evaluare

6. Implementation and realisation

Instrumentul a fost implementat și testat pe perioada proiectului, în toate organizațiile partenere.

7. Results and benefits

 • Instrument inovator de recunoaștere a nevoilor de formare
 • O mai bună integrare a imigranților la locul de muncă
 • Noi competențe interculturale
 • Creșterea gradului de mulțumire al lucrătorilor

8. Main hurdles and their solutions

Problema principală a fost determinarea managerilor să aibă încredere în instrumentul on-line, dar odată cu dobândirea competențelor nu au mai existat probleme.

 

9. Replicability or Repeatability

Inițiativa nu a fost reprodusă încă, dar poate fi replicată în orice companie sau instituție care are un departament de Resurse Umane.

10. Conclusions

Repartizarea lucrătorilor imigranți în afara sistemul oficial de muncă și subminarea competențelor și cunoștințelor acestora duc la marginalizarea comunităților de străini, la pierderea motivației acestora și a avantajelor pe care aceste comunități le-ar putea aduce entităților, economiei și societății în general. Gestionată incorect, repartizarea lucrătorilor imigranți pe piața muncii îi poate pune într-o postură vulnerabilă, datorită: imposibilității de a se adapta la noul mediu de lucru; slaba formare profesională pe care o primesc pe perioada activității pentru a se adapta la schimbările ce au loc la locul de muncă; lipsa unei previzionări corecte a nevoilor de formare ale acestor lucrători; apariția unor neînțelegeri și conflicte între lucrătorii naționali și străini, care creează medii de lucru ostile. Managementul firmei trebuie să fie pregătit corespunzător pentru a administra eficient repartizarea lucrătorilor imigranți, iar instrumentul IN-WORKER poate fi un real sprijin pentru îndeplinirea acestei sarcini. 

Add new comment

Filtered HTML

 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
 • Lines and paragraphs break automatically.

Plain text

 • No HTML tags allowed.
 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • Lines and paragraphs break automatically.