You are here

Certificarea managerilor și specialiștilor din domeniul resurselor umane

1. Informazioni generali

Informazioni generali
Descriere
Nome della buona pratica
Certificarea managerilor și specialiștilor din domeniul resurselor umane
Realizzata da
Asociația pentru Gestionarea Personalului din Letonia
Anno di istituzione
1996
Paese
Letonia
Descrizione dell’azione

Inițiativa reunește profesioniști din domeniul managementului resurselor umane, cu scopul de a crește eficiența organizațiilor și de a crea un mediu de lucru favorabil în firmele letone, prin dezvoltarea competențelor în domeniul managementului resurselor umane (MRU) și promovarea rolului strategic al MRU în organizații.

Obiettivo principale del programma

Să fie cel mai bun generator de idei și liderul de opinie în domeniul managementului resurselor umane, în Letonia.

Beneficiari
Human Resouces and Training Managers
Parole chiave
managementul resurselor umane
Contatto

Inga Grieze (Coordonator)

Asociația pentru Gestionarea Personalului din Letonia

Telefon fix: +371 67321145      

Mobil: +371 29163036      

E-mail:  lpva@apollo.lv

Adresa: Elizabetes 45/47, Riga, Latvia, LV-1010

2. Introduzione

Începând cu anul 2007 Asociația pentru Gestionarea Personalului din Letonia asigură certificarea ca manager sau specialist în domeniul resurselor umane pentru toate persoanele interesate să-și evalueze competențele în acest domeniu. Membrii Asociației sunt persoane juridice și fizice, care recunosc misiunea și obiectivele Asociației și sunt implicate în gestionarea și dezvoltarea capitalului uman. Există cca. 250 de persoane juridice și 9 persoane fizice, membri ai Asociației. Din 2001 Asociația pentru Gestionarea Personalului din Letonia este membră a Asociației Europene pentru Gestionarea Personalului (www.eapm.org).

3. Estensione territoriale

Național

4. Obiettivi

Inițiativa s-a adresat managerilor și specialiștilor din domeniul resurselor umane. Obiectivele certificării acestor categorii de profesioniști sunt:

  • promovarea cunoștințelor și competențelor managerilor și specialiștilor din domeniul resurselor umane și îmbunătățirea acestora conform standardelor internaționale;
  • îmbunătățirea imaginii managerilor și specialiștilor din domeniul RU în Letonia. 

5. Piano d’azione

Certificarea aplicanților este făcută de către o Comisie, desemnată de membrii din conducerea Agenției și formată din Președinte + 4 membri. Preşedintele participă la toate întâlnirile Comisiei, în timp ce ceilalţi membri se rotesc câte doi. Comisia poate lua o decizie numai în unanimitate. Modificările din componența Comisiei se fac numai cu acordul membrilor din conducerea Agenției. Comisia are dreptul de a invita alți experți la întâlniri, dar aceștia nu vor avea drept de vot. Întâlnirile Comisiei sunt înregistrate. Coordonatorul din partea Agenției elaborează minute ale acestor întâlniri.

Certificarea managerilor și specialiștilor de RU este organizată cel puțin o dată pe an. Asociația anunță începerea procesului de certificare pe site-ul propriu și prin intermediul altor mijloace media, și informează, de asemenea, membrii Asociației prin e-mail. Solicitanții au la dispoziție o lună să depună aplicațiile, în persoană sau prin e-mail. Tot în termen de o lună Comisia analizează cererile, selectează aplicațiile care trec în etapa 2 sau solicită informații suplimentare, după caz.

Pentru depunerea aplicației este nevoie de îndeplinirea următoarelor condiții și deținerea următoarelor documente pentru dovedirea experienței profesionale în domeniul MRU:

  • Manager resurse umane: cel puțin 5 ani de experiență ca manager RU și în administrarea departamentului de resurse umane, cu atribuții administrative;

Masterat în științe sociale sau juridice sau cel puțin diplomă de licență/nivel 2 de învățământ profesional superior în științe sociale;

  • Specialist resurse umane: cel puțin 3 ani de experiență ca specialist RU.

Cel puțin nivel 1 de învățământ profesional superior în domeniul resurselor umane, sau diplomă de licență/nivel 2 de învățământ profesional superior în domeniul științelor sociale, juridice și educaționale.

6. Implementazione e realizzazione

Inițiativa este implementată de Agenția pentru Gestionarea Personalului din Letonia.

7. Risultati e benefici

În 2007  - 13 manageri RU și 1 specialist RU certificați

În 2008 – 2 manageri RU certificați

În 2011 – 4 manageri RU și 8 specialiști RU certificați.

8. Principali ostacoli e soluzioni individuate

Atragerea grupului țintă. Numărul managerilor și specialiștilor din domeniul resurselor umane a scăzut datorită crizei economice. Nu toți specialiștii sunt dispuși să plătească taxa aferentă acestui proces de certificare.

9. Replicabilità

Inițiativa nu a fost multiplicată în alte țări, dar în Letonia se repetă anual.

10. Conclusioni

În general, ideea certificării managerilor și specialiștilor din domeniul resurselor umane se bucură de un foarte mare succes și se preconizează să aibă mai multe rezultate și beneficii în viitor.

 

Aggiungi commento

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.