You are here

Aggiungi commento

1. Informazioni generali

Informazioni generali
Opis
Nome della buona pratica
COMPETENCE LEVEL ASSESSMENT OF SME MANAGERS – M ASTRA
Realizzata da
Polish Foundation of the Opportunities Industrialization Centers "OIC Poland"
Anno di istituzione
2008
Paese
Polska
Descrizione dell’azione

Tworzenie metodyki łączenia kompetencji kierowniczych z rzeczywistymi potrzebami.

Obiettivo principale del programma

Podwyższenie kompetencji menedżerskich przedsiębiorców z sektora małych i średnich przedsiębiorstw.

Beneficiari
managerowie MŚP, managerowie ds. HR i szkoleń
Parole chiave
Kompetencje, kompetencje managerów MŚP
Contatto

Polish Foundation of the Opportunities Industrialization Centers "OIC Poland"

e-mail: mastra@oic.lublin.pl

2. Introduzione

Definicja kompetencji menadżera jest bardzo istotna w każdej firmie. Te kompetencje są kluczowym czynnikiem sukcesu firmy. Projekt ma na celu oszacowanie grup ogólnych i specyficznych kompetencji z różnych obszarów nauki np. psychologia, prawo, zarządzanie, socjologia. 

Projekt bazuje na rezultatach poprzednio wdrażanego projektu M-ASTRA (Program LdV 2004-2007)

3. Estensione territoriale

Międzynarodowy

4. Obiettivi

 • Umacnianie małych i średnich przedsiębiorstw
 • Zwiększanie ich konkurencyjności na rynku poprzez poprawę kompetencji managerów. 

5. Piano d’azione

 • Dopasowanie do systemu zarządzania kompetencjami menadżerów w MŚP
 • Modyfikacja i testowanie narzędzia ICT dedykowanego oszacowaniu kompetencji menadżerów
 • Szkolenie trenerów - implementacja metodologii narzędzia ICT
 • Wdrożenie
 • Waloryzacja rezultatów projektu

6. Implementazione e realizzazione

Narzędzie może być wdrażane podczas procesu rekrutacji. System kompetencji zarządzania może być traktowany jako integralny element zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie.. M-ASTRA pozwala na definicję modelu rekrutacji pracowników, który pomaga w znalezieniu dobrych kandydatów na dane stanowisko.

7. Risultati e benefici

 • Nowy profil kompetencji menadżera MŚP
 • Narzędzie ICT (narzędzie M-ASTRA)
 • Podręcznik
 • Materiały szkoleniowe

8. Principali ostacoli e soluzioni individuate

W tej praktyce nie pojawiały się większe problemy z komunikacją. 

9. Replicabilità

Nie ma informacji odnośnie możliwości powtórzenia praktyki, ponieważ projekt dopiero się skończył, ale jest możliwość jej powtórzenia w innych obszarach ponieważ narzędzie może być używane nie tylko w kontekście kompetencji managerów. 

10. Conclusioni

M-ASTRA pozwala na ocenę nie tylko kompetencji managerów (ocena indywidualna), ale również kompetencji innych pracowników (ocena grupowa). Stosuje ocenę zwaną oceną 360-stopniową, która oprócz oceny własnych kompetencji pozwala managerom na ocenę kompetencji pracowników. Po ocenie, manager otrzymuje informacje o sobie, indywidualny poziom kompetencji wraz z interpretacją. 

Filtered HTML

 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
 • Lines and paragraphs break automatically.

Plain text

 • No HTML tags allowed.
 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • Lines and paragraphs break automatically.