Καλωσήρθατε στη Διαδικτυακή Πύλη δημοσίευσης Καλών Πρακτικών του CREDNET

Παρόλο που στον τομέα της πιστοποίησης των διευθυντικών δεξιοτήτων, δεν υπάρχει μια ενιαία προσέγγιση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καλές πρακτικές έχουν εφαρμοστεί σε όλη την Ευρώπη, συνήθως στο πλαίσιο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων. Αυτή η ιστοσελίδα σας παρουσιάζει παραδείγματα καλών πρακτικών που έχουν εφαρμοστεί τον τομέα της πιστοποίησης των διευθυντικών δεξιοτήτων στην Ευρώπη αλλά και πέρα από αυτή. Σας ενθαρρύνουμε να συμμετάσχετε στην ιστοσελίδα και στη συζήτηση που διεξάγεται σε αυτή σχετικά με τις καλές πρακτικές και να μας στείλετε και δικά σας παραδείγματα καλών πρακτικών σε αυτόν τον τομέα.

Μπορείτε να αναζητήσετε, χρησιμοποιώντας το μενού στο πάνω μέρος της οθόνης, τις καλές πρακτικές σύμφωνα με τους ωφελούμενους, τις χώρες ή το έτος όπου εφαρμόστηκαν.